0155-97 810

Vanliga frågor - FAQ

Här nedan har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren om Strandstuviken i en FAQ.

(For english version click here)

Q: Hur stor yta har campingplatserna för husvagn och husbil?
A: Cirka 10×10 meter.

Q: Hur stort yta har de mindre ställplatserna?
A: De är för ett fordon med max 7 meters längd och har både grus och gräs som underlag, utan el.

Q: Är husdjur tillåtna i stugor och vandrarhem?
A: Ja, vi har några stugor och vandrarhem där det är tillåtet med djur.

Q: Får man ladda sin elbil på campingen?
A: Ja, det finns möjlighet att ladda bilen.

Q: Finns det WiFi på campingen?
A: Ja, det finns WiFi, som ingår i campingpriset.

Q: Vilket underlag är det på campingplatserna?
A: Underlaget är både gräs och grus.

Q: Finns det tvätt- och torkmöjligheter?
A: Ja, det finns tvättmaskiner och torktumlare i servicehus.

Q: Hur fungerar det med duschar?
A: Duschar finns i servicehus och ingår i priset för campingen.

Q: Hur många servicehus finns det?
A: Vi har två servicehus, varav det stora servicehuset är öppet året runt. I det stora servicehuset finns även kök, diskrum och handikapptoalett.

Q: Får man ha djur på stranden?
A: Nej, inte på stranden. Vi har ett fint och stort hundbad med både gräs och sandyta dit ni är välkomna med era djur.

Q: Finns det möjlighet att tälta hos er?
A: Ja, vi har en jättefin och stor strandnära gräsyta mellan dom höga tallarna. Det finns platser både med och utan el. Bilen parkerar du bredvid tältet.

Q: Går det att hyra cyklar hos er?
A: Ja, vi har cyklar för uthyrning

Q: Kan man hyra kajaker/SUP brädor hos er?
A: Ja, vi har både kajaker och SUP i vår Kayakomat. Boka på: https://www.kayakomat.com/location/627e4f041cee69f40a66f5f2

Q: Tar ni emot kontanter?
A: Ja, vi tar emot kontanter.

Q: Har ni alkoholrättigheter i restaurangen?
A: Ja, vi har en bar med alkoholrättigheter.

Q: Kan man basta hos er?
A: Ja, vi har en vedeldad bastu nere vid stranden. Bastun rymmer upp till åtta personer och är öppen året runt. Bokning av bastun sker via mail info@strandstuviken.se eller telefon 0155-97810.

Q: Finns det tillgång till latrintömning?
A: Ja, det finns latrintömning året runt och det ingår i campingpriset.

Q: Finns det tillgång till gråvattentömning?
A: Ja, det finns gråvattentömning året runt och det ingår i campingpriset.

Q: Hur är det med tillgång till färskvatten?
A: Vi har flera vattenposter med dricksvatten på området. Flera av dem är öppna året runt.

Q: Hur fungerar det med sophantering?
A: Vi har containers för hushållsavfall samt källsortering.

Here you will find our FAQ.

Q: How big are the camping sites for caravans and mobile homes?
A: About 10×10 meters.

Q: How big are the smaller pitches for caravans?
A: They are for vehicles up to 7 meters in length with a surface of both grass and gravel, without electricity.

Q: Are pets allowed in cottages and hostels?
A: Yes, we have some cabins and hostels where animals are allowed.

Q: Can you charge your electric car at the campsite?
A: Yes, it is possible to charge the car.

Q: Is there WiFi at the campsite?
A: Yes, there is WiFi, which is included in the camping price.

Q: What is the surface at the campsites?
A: The surface is both grass and gravel.

Q: Are there washing and drying facilities?
A: Yes, there are washing machines and dryers in the service house.

Q: How do showers work?
A: Showers are available in service houses and are included in the price of the campsite.

Q: How many service houses are there?
A: We have two service houses, of which the large service house is open all year round. In the large service building there is also a kitchen, washroom and toilet for disabled.

Q: Are animals allowed on the beach?
A: No, not on the beach. We have a nice and large spot beside the beach with both grass and sand where you are welcome with your animals.

Q: Is it possible to camp with tents at your place?
A: Yes, we have a very nice and large grassy area close to the beach between the tall pines. There are places both with and without electricity. You park your car next to the tent.

Q: Is it possible to rent bikes from you?
A: Yes, we have bikes for rent

Q: Can I rent kayaks/SUP boards from you?
A: Yes, we have both kayaks and SUPs in our Kayakomat. Book at: https://www.kayakomat.com/location/627e4f041cee69f40a66f5f2

Q: Do you accept cash?
A: Yes, we accept swedish cash (SEK). Credit cards are most welcome!

Q: Do you have a bar where you serve drinks with alcohol?
A: Yes, we have a bar where we serve alcholic drinks in the summer.

Q: Can I have a sauna at your place?
A: Yes, we have a wood-fired sauna down by the beach. The sauna can accommodate up to eight people and is open all year round. Booking of the sauna takes place via email info@strandstuviken.se or telephone +46 155-97810.

Q: Is there access to latrine emptying?
A: Yes, there is latrine emptying all year round and it is included in the camping price.

Q: Is there access to wastewater disposal?
A: Yes, there is wastewater emptying all year round and it is included in the camping price.

Q: What about access to fresh water?
A: We have several water points with drinking water in the area. Some of them are open all year round.

Q: How does garbage disposal work?
A: We have containers for household waste and recycling.

Följ oss gärna på Instagram och Facebook, där vi uppdaterar om vad som händer här på Strandstuviken.

Pin It on Pinterest

Share This